Słowo uzupełnienia do artykułu „Obraz Św. Marcin na tle bitwy pod Chocimiem w kościele w Bejscach. Styl, ikonografia oraz problem lwowskiej fundacji”

Na temat znajdującego się w kościele w Bejscach malowidła pt. Św. Marcin na tle bitwy pod Chocimiem sugerowałam w artykule z 2016 roku , że jego mistrz mógł poznać niektóre rozwiązania Antoona van Dycka i Rubensa za pośrednictwem prawdopodobnie istniejących, ale „nieznanych dziś rycin”.

Przywołałam dwie wersje obrazu Św. Marcin dzielący się płaszczem z żebrakiem z kościoła w Zaventem i z kolekcji Windsor Castle

 

 

 

 

 

 

 

oraz Cierniem koronowanie z Prado (wszystkie ok. 1620) autorstwa pierwszego flamandzkiego giganta,

 

 

 

 

 

 

 

a także Portret Ferdynanda Habsburga na tle bitwy pod Nördlingen (1634–1635) pędzla drugiego.

 

 

 

 

 

 

 

Warto w tym miejscu dodać ryciny powtarzające wymienione obrazy.

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Jeremias Falck (1609-1677) za Antoonem van Dyck, Cierniem koronowanie, ca. 1645, opublikował Herman Weyen w Paryżu, 57.1 × 42.6 cm, sygnowany: „Ant. van Dijck pinxit, J. Falck fecit”. Klik.
The Detroit Institute of Arts, Paul Pontius (1603-1658) za Rubensem, Portret Ferdynanda Habsburga na tle bitwy pod Nördlingen, poł. XVII w., 47.3 × 31.8 cm, sygnowany: „P. Paul. Rubens pinxit. Paulus Pontius Sculpsit”. Klik.

Na razie jestem w stanie wskazać tylko XVIII-wieczną graficzną kopię obrazu z Zaventem.

The British Museum, Thomas A. E. Chambars za Antoonem van Dyck, 1766,  opublikował John Boydell w Londynie, 50.9 ×43.3 cm, sygnowana: „Rubens Pinxt. [sic!] R. Earlom delin.t Tho.s Chambars sculp.t.”. Klik.