Zainteresowania naukowe

W SYNABIE moja specjalność naukowa została zdefiniowana jako historia sztuki nowożytnej i postbizantyńskiej, zob. http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=259150&_k=osdd92

 

W pracy naukowej szczególnie interesują mnie:

  • nowożytne i nowoczesne malarstwo Cerkwi, w tym zwłaszcza monumentalne i ikonowe malarstwo na pograniczu wyznaniowym Rzeczypospolitej w XVII, XVIII i XIX wieku
  • metodologia badań nad późnym malarstwem Cerkwi
  • malarstwo monumentalne Rzeczypospolitej w XVIII wieku
  • malarstwo na terenie monarchii Habsburgów w XVIII wieku
  • polska i zagraniczna grafika późnonowożytna i XIX-wieczna